rty
rty
rty
rty

 

<素編組籠籐手付>

 

サイズ : 27×27×9㎝ (手の高さ:12cm)


素材

<本体> 皮籐